EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Joint University and Small and medium sized enterprises Training

Tréning

Just Training pozostáva z komplexných školiacich materiálov prispôsobených tým najžiadanejším zručnostiam, ktoré zamestnávatelia od absolventov vyžadujú.
Počas návrhu sa partneri zamerali na 4 skupiny zručností/kompetencií:

• Obchodná etiketa
• Digitálne zručnosti
• Mäkké zručnosti
• Smart práca

Spoločné učebné osnovy umožňujú inštitúciám vysokoškolského vzdelávania, aby boli konkurencieschopnejšie a reagovali na potreby trhu tým, že vybavia študentov zručnosťami a kompetenciami, ktoré požadujú zamestnávatelia, a mikropodniky, malé a stredné podniky majú zase lepšiu šancu udržať si talenty, ktoré zodpovedajú ich očakávaniam. Konečnými príjemcami budú študenti, ktorí zvažujú svoju príležitosť vyškoliť sa v tom, čo potrebujú na prechod do sveta práce.

CONSORTIUM

Partneri