EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Skupno usposabljanje univerz ter malih in srednje velikih podjetij

Usposabljanje

Cilji tega modula je opredeliti pametno delo in ga razlikovati od drugih vrst dela ter se seznaniti z načeli in dobrimi praksami pametnega dela. Udeleženci modula bodo sposobni upravljati postavitev pametnega delovnega mesta in izbrati ustrezna pametna delovna orodja in tehnologijo. Udeleženci bodo poznali relevantnost in posebnosti pametnega dela v povezavi z dobrim počutjem in uravnoteženim delom.

Cilji tega modula so razložiti pomen vzdrževanja dobrih praks kibernetske varnosti, poudariti pomen zaščite osebnih podatkov in zagotoviti splošno predstavo o najbolj priročnih in učinkovitih orodjih za kibernetsko varnost.

Cilji modula so definicija mehkih veščin, ki so pomembne za 21. stoletje, kako z njimi upravljati ter kako jih uspešno uporabljati v delovnem okolju in vsakdanjem življenju.

Cilji tega modula so poudariti pomen osebne organizacije, pojasniti, kaj je matrika nujnega in pomembnega ter kako jo uporabiti, in naučiti, kako se izogniti odlašanju..

Cilji tega modula so pomagati učencem pri boljšem načrtovanju in strategiji njihove delovne obremenitve z dajanjem prednosti nalogam in obveznostim, jih naučiti, kako delovati pod pritiskom in kako ostati produktivni po najboljših močeh.

Cilj modula predstaviti udeležencem kako vzpostaviti in graditi odnose s sodelavci, jih naučiti kako vzpostaviti dobro komunikacijsko dinamiko z drugimi ter izpoljšati njihovo spodobnost razumevanja ljudi in situacij v kontekstu organizacij.

Cilj poslovnega bontona je predstaviti enotno podobo podjetja, spodbujati medsebojno spoštovanje članov ekipe in izboljšati komunikacijo na delovnem mestu. Ko se ekipe učinkovito sporazumevajo, opravljajo boljše delo.

Glavni cilj je, da vas vsi razumejo in cenijo ter da lahko poslujete v vseh okoliščinah.

Cilji tega modula so predstaviti koncept organizacijske hierarhije in njene najbolj značilne okvire (vključno z njihovimi prednostmi in slabostmi), razložiti piramidalno načelo komuniciranja, ki omogoča učinkovitejše in uspešnejše poslovno komuniciranje, ter pojasniti, kako bolje strukturirati vsebino sporočila pri izmenjavi znanja in informacij.

KONZORCIJ

Partnerji