EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Skupno usposabljanje univerz ter malih in srednje velikih podjetij

Usposabljanje

Usposabljanje Just sestoji iz celostnega gradiva za usposabljanje, ki je prilagojeno najbolj iskanim spretnostim, ki jih delodajalci zahtevajo od diplomantov.
Med pripravo predloga so se partnerji osredotočili na 4 sklope spretnosti/kompetenc:

• Poslovna etika
• Digitalne spretnosti
• Socialne spretnosti
• Agilno delo

Skupni učni načrti omogočajo visokošolskim zavodom večjo konkurenčnost in odzivnost na potrebe trga, saj opremljajo študente s spretnostmi in kompetencami, ki jih zahtevajo delodajalci, mikro, mala in srednje velika podjetja pa imajo več možnosti, da zadržijo talente, ki ustrezajo njihovim pričakovanjem. Končni upravičenci bodo študenti, ki bodo tehtali možnost za usposabljanje o tem, kaj potrebujejo za prehod v svet dela.

KONZORCIJ

Partnerji