EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Skupno usposabljanje univerz ter malih in srednje velikih podjetij

Izvedbeni paket

Izvedbeni paket Just je zasnovan kot celovit sklop smernic za vključevanje in olajšanje ponovljivosti projekta JUST po izteku formalnega časovnega okvira projekta in partnerstva.

Omenjeni sklop smernic je razdeljen na dva različna dokumenta, ki ju bodo pripravili partnerji:

• IZVEDBENI PAKET: za spodbujanje prevzema rezultatov in izsledkov projekta JUST zunaj obsega partnerstva in projekta ter po koncu sofinanciranja iz programa Erasmus+. IZVEDBENI PAKET predstavlja operativne smernice za druge izvajalce v ekosistemu izobraževanja in usposabljanja, ki se ukvarjajo z visokošolskim izobraževanjem, zaposljivostjo in človeškimi viri. IZVEDBENI PAKET vključuje orodja za izvajanje usposabljanja in predstavlja sklop smernic za druge univerze in MSP, da prilagodijo in sprejmejo orodja JUST za krepitev sodelovanja, razvoj učnih načrtov, skupno poučevanje itd.
• ZELENA KNJIGA O SODELOVANJU MED VŠ IN MSP: ta dokument zbira spoznanja, pridobljena med izvajanjem, in utrjuje bogastvo znanja o dinamiki sodelovanja med MSP in VŠ za krepitev zaposljivosti študentov in njihove konkurenčnosti na trgu dela.

KONZORCIJ

Partnerji