EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Skupno usposabljanje univerz ter malih in srednje velikih podjetij

Image

Projekt JUST uspešno zaključil fazo testiranja in potrjevanja učnih gradiv projekta

Projekt JUST, sofinanciran v okviru programa Erasmus+, objavlja novico o uspešnem zaključku faze testiranja in potrjevanja učnih gradiv, ki so jo izvedli projektni partnerji za oceno učinkovitosti novega večjezičnega učnega programa JUST. Ta mejnik predstavlja pomemben korak naprej pri opremljanju študentov in strokovnjakov z bistvenimi veščinami, prilagojenimi potrebam sodobne delovne sile. Projekt JUST, "Skupno usposabljanje univerz in malih ter srednje velikih podjetij (MSP)," je poskrbel za temeljita testiranja in potrjevanja učnih gradiv v različnih državah konzorcija, vključno s Španijo, Italijo, Slovenijo in Slovaško. Partnerji so tesno sodelovali z več kot 300 udeleženci, da bi zbrali dragocene povratne informacije in ocenili vpliv učnih modulov.   Pozitivni rezultati in vpliv  Testiranje in potrjevanje učnih gradiv je prineslo pozitivne rezultate, ki so pokazali učinkovitost in relevantnost učnega programa JUST v različnih jezikovnih in kulturnih okoljih. Udeleženci so poročali o: Izboljšanem razumevanju “smart working-a” oziroma pametnega dela Povečani ozaveščenosti o kibernetski varnosti Razvoju ključnih mehkih veščin Povečani produktivnosti in učinkovitosti Okrepljenem poslovnem bontonu in organizacijski komunikaciji Testiranje in potrjevanje učnih gradiv je bilo izvedeno v podporni in angažirani okolici, ki je spodbujala aktivno sodelovanje med udeleženci. Partnerji so opazili navdušenje in predanost udeležencev, ki so aktivno prispevali k razpravam in vajam. Pozitivna reakcija in povratne informacije udeležencev potrjujejo pomen te aktivnosti pri potrjevanju učinkovitosti učnega programa JUST. Njihovi dragoceni vpogledi in predlogi bodo pomagali pri nadaljnjih izboljšavah, da bi program zadostil spreminjajočim se potrebam učencev in delodajalcev. Na splošno so testne in validacijske seje poudarile pomemben vpliv projektnih virov pri opremljanju udeležencev z veščinami in kompetencami, potrebnimi za uspeh v današnjih dinamičnih delovnih okoljih. Z naslavljanjem ciljev vsakega učnega modula program udeležencem omogoča samozavestno in strokovno obvladovanje kompleksnosti sodobnega delovnega okolja. Za več informacij obiščite www.just-training.eu ali kontaktirajte projektno ekipo na just.training.eu@gmail.com. Ostanite na tekočem z najnovejšimi razvoji z naročnino na naš YouTube kanal.

Več podrobnosti

Image

Projekt JUST izdaja Zeleno knjigo: bogat vir znanja za krepitev sodelovanja med MSP-ji in VŠU-ji

Projekt JUST predstavlja izdajo svoje Zelene knjige, obsežnega dokumenta, ki združuje pridobljena znanja in vpoglede, pridobljene med izvajanjem projekta. Zelena knjiga služi kot zbirka znanja o dinamiki sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP) in visokošolskimi ustanovami (VŠU), namenjena izboljšanju zaposljivosti študentov in njihove konkurenčnosti na trgu dela. Kot vrhunec prizadevanj projekta, Zelena knjiga ponuja dragocene prispevke za oblikovanje politik, ki temeljijo na dokazih, na področjih visokega šolstva, zaposljivosti, socialne vključenosti in enakih možnosti. Z vzpostavitvijo jasnih operativnih in političnih povezav med projektom in javnopolitično ravnjo, Zelena knjiga prispeva k oblikovanju politik, ki spodbujajo sodelovanje med univerzami in podjetji ter s tem spodbujajo socio-ekonomski razvoj in inovacije. Zelena knjiga predstavlja pomemben mejnik pri promoviranju projekta JUST na višjo raven izvajanja, saj presega zgolj učno perspektivo in vpliva na politiko in prakso. S tem, ko združuje obsežne izkušnje in strokovno znanje, pridobljeno skozi projekt, Zelena knjiga ponuja vpoglede v koncept podjetniške univerze, sodelovanja med univerzami in industrijo ter njihovo vlogo pri spodbujanju socio-ekonomskega razvoja.   Ključne značilnosti Zelene knjige Združuje pridobljene lekcije z zbiranjem vpogledov in izkušenj, pridobljenih med izvajanjem projekta JUST, ter ponuja celovit pregled uspešnih praks sodelovanja. Informira oblikovanje politik na podlagi dokazov z zagotavljanjem prispevkov za oblikovanje politik, ki temeljijo na dokazih, in vpliva na javne politike, povezane s podjetniškimi univerzami, sodelovanjem med univerzami in industrijo ter socio-ekonomskim razvojem. Spodbuja višjo raven izvajanja z dvigovanjem vpliva projekta JUST in zagovarjanjem njegove integracije v politiko in prakso, s čimer se zagotavlja trajnost in širjenje rezultatov projekta tudi po njegovem zaključku. Zelena knjiga bo na voljo na spletu na tej povezavi, da bi deležnikom omogočila dostop do bogatega vira znanja in vpogledov za informirano odločanje in spodbujanje inovacij na področju visokega šolstva in poslovnega sodelovanja. Za več informacij obiščite www.just-training.eu ali kontaktirajte projektno ekipo na just.training.eu@gmail.com.

Več podrobnosti

Image

Pripravljeni ključni viri za sodelovanje med univerzami in MSP-ji v okviru projekta JUST

Projekt JUST, sofinanciran v okviru programa Erasmus+, objavlja izdajo končnih rezultatov projektnega rezultata št. 2, ki ponujajo niz praktičnih virov, zasnovanih za lažje ustvarjanje in izvajanje partnerstev med visokošolskimi ustanovami (VŠU) in malimi ter srednje velikimi podjetji (MSP). Ti viri, ki predstavljajo model JUST za sodelovanje med univerzami in podjetji, so sedaj brezplačno na voljo na spletni strani projekta na tej povezavi. JUST, akronim za "Skupno usposabljanje univerz in malih ter srednje velikih podjetij (MSP)", naslavlja potrebo po izboljšanem sodelovanju med univerzami in poslovnim sektorjem, zlasti MSP-ji. Projekt, sofinanciran v okviru programa Erasmus+, vključuje raznolik konzorcij 9 partnerjev iz Belgije, Španije, Italije, Slovenije in Slovaške, ki združujejo strokovno znanje univerz, podjetij, poslovnih agencij in terciarnega sektorja.   Inovativna orodja za izboljšanje sodelovanja Projekt JUST je razvil šest ključnih virov za podporo in poenostavitev sodelovanja med univerzami in podjetji: Kriteriji izbora - Smernice za VŠU za učinkovito izbiro MSP-jev za sodelovanje, s poudarkom na usklajenosti ciljev in zmogljivosti. Protokoli sodelovanja - Korak-za-korakom protokoli, ki opisujejo, kako lahko VŠU in MSP vzpostavijo in vzdržujejo produktivna partnerstva. Model sodelovanja - Celovit model, ki prikazuje uspešne strukture in strategije sodelovanja med univerzami in podjetji. Memorandum o soglasju (MOU) - Prilagodljiv predlog za formalizacijo dogovorov med VŠU in MSP, prilagojen specifičnim potrebam partnerstva. Kodeks ravnanja – Etične smernice in najboljše prakse za zagotavljanje profesionalnega in spoštljivega sodelovanja skozi celotno partnerstvo. Model sodelovanja in delovne metode - Podrobne delovne metode in operativne prakse, ki temeljijo na uspešnih študijah primerov in pridobljenih izkušnjah iz cele Evrope. Ti viri zagotavljajo trden okvir za gradnjo in vzdrževanje učinkovitih sodelovanj med VŠU in MSP-ji, naslavljajo pogoste izzive in izkoriščajo najboljše prakse za izboljšanje zaposljivosti študentov in spodbujanje inovacij v MSP-jih. Z zagotavljanjem teh orodij projekt JUST cilja na premostitev vrzeli med akademsko in industrijsko sfero, s čimer spodbuja bolj integrirano in dinamično izobraževalno in poslovno okolje. Za več informacij obiščite www.just-training.eu ali kontaktirajte projektno ekipo na just.training.eu@gmail.com. Ostanite na tekočem z najnovejšimi razvoji z naročnino na naš YouTube kanal na www.youtube.com/JUSTchannel.

Več podrobnosti

Image

Partnerstvo projekta JUST lansira implementacijski paket za uporabo in trajnost rezultatov projekta

Partnerji projekta JUST z veseljem napovedujejo izdajo svojega implementacijskega paketa, ki predstavlja operativni vodnik, zasnovan za spodbujanje uporabe rezultatov in dosežkov projekta tudi po njegovem zaključku. Implementacijski paket predstavlja pomemben mejnik pri spodbujanju sodelovanja med univerzami in podjetji, saj ponuja orodja in smernice za izboljšanje sodelovanja, razvoj kurikulumov in izvajanje skupnih učnih pobud, ki temeljijo na izkušnjah partnerjev in metodologiji projekta JUST. Kot del projektnega rezultata št. 4, implementacijski paket služi kot celovit nabor smernic za pospeševanje in olajšanje ponovne uporabe rezultatov projekta JUST. Ta vir opremlja izvajalce znotraj izobraževalnega in usposabljalnega ekosistema, vključno z univerzami, MSP-ji in kadrovskimi strokovnjaki, z orodji in smernicami, potrebnimi za prilagoditev in uporabo orodij JUST za izboljšanje sodelovanja in zaposljivosti. Implementacijski paket vključuje praktična orodja za izvajanje usposabljanj ter predstavlja nabor smernic za univerze in MSP-je za izboljšanje sodelovanja na različnih področjih, vključno z razvojem kurikulumov in skupnim poučevanjem. Z zagotavljanjem okvira za izvajanje rezultatov projekta JUST, implementacijski paket omogoča deležnikom, da izkoristijo ugotovitve projekta v korist svojih institucij in industrij.   Pomen za prihodnjo uporabnost in trajnost Implementacijski paket igra ključno vlogo pri zagotavljanju prihodnje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta JUST ter prizadevanj partnerjev. S ponujanjem strukturiranega pristopa k izvajanju rezultatov projekta, implementacijski paket omogoča deležnikom, da integrirajo orodja in metodologije JUST v svoje tekoče prakse, s čimer zagotavljajo trajno relevantnost in vpliv projekta tudi po njegovem uradnem zaključku. Poleg tega spletna dostopnost Implementacijskega paketa zagotavlja dostop širši publiki, kar širi doseg rezultatov projekta JUST preko formalne časovnice projekta in partnerstva samega. Tovrstno širjenje znanja omogoča univerzam, MSP-jem in drugim deležnikom, da izkoristijo ugotovitve projekta in prispevajo k napredku sodelovanja v izobraževalnem in poslovnem sektorju. Implementacijski paket bo na voljo na spletni platformi v sekciji JUST Implementacijski paket. Deležniki so vabljeni, da raziščejo ta dragocen vir in izkoristijo njegov potencial za spodbujanje smiselnega sodelovanja in inovacij v univerzitetnem in poslovnem ekosistemu. Za več informacij obiščite www.just-training.eu ali kontaktirajte projektno ekipo na just.training.eu@gmail.com. Ostanite na tekočem z najnovejšimi novicami in se naročite na naš YouTube kanal.

Več podrobnosti

Image

Razvoj inovativnega modela za sodelovanje med univerzami in MSP: Evropsko poročilo projekta JUST

Partnerstvo v okviru projekta Erasmus+ JUST objavlja pomemben dosežek v okviru projektnega rezultata 2: Evropsko poročilo, ki zajema pregled trenutnih modelov sodelovanja med visokošolskimi ustanovami (VŠU) in malimi ter srednje velikimi podjetji (MSP). To poročilo ponuja poglobljeno analizo obstoječih okvirov in praks na ravni EU in mednarodni ravni, vključno s perspektivami univerz, podjetij in študentov. Projekt JUST, “Skupno usposabljanje univerz in malih ter srednje velikih podjetij (MSP),” naslavlja perečo potrebo po močnejšem sodelovanju med akademskim in poslovnim sektorjem, zlasti MSP. Projekt, sofinanciran v okviru programa Erasmus+, vključuje konzorcij 9 partnerjev iz Belgije, Španije, Italije, Slovenije in Slovaške, ki predstavljajo tako univerzitetni kot poslovni sektor, pa tudi poslovne agencije in organizacijo iz terciarnega sektorja.   Ključne ugotovitve Evropskega poročila Evropsko poročilo ugotavlja, da ima večina visokošolskih ustanov (VŠU) dobro razvito sodelovanje z gospodarskim sektorjem, vendar obstaja še veliko priložnosti za izboljšanje aktivnega sodelovanja med akademsko in gospodarsko sfero. Ta omejena vključenost je bila prepoznana kot ključni dejavnik, ki zmanjšuje relevantnost študijskih programov za trg dela, zaposljivost diplomantov in celoten vpliv raziskav. Kljub prizadevanjem evropskih vlad in Evropske komisije za spodbujanje sodelovanja med VŠU in gospodarstvom, še vedno obstaja široko razširjeno pomanjkanje zavedanja o tem, kako lahko VŠU in podjetja učinkovito sodelujejo ter kakšne so koristi takšnega sodelovanja. Poročilo poudarja, da je sodelovanje najbolj razvito na področju raziskav in razvoja, sledi izobraževanje, vendar splošna raven sodelovanja ostaja nizka. Identificira osem vrst sodelovanja in poudarja potrebo po razumevanju praktičnih modelov sodelovanja in sinergij med VŠU in MSP. Identifikacija glavnih ovir in naslavljanje pravih spodbujevalcev za sodelovanje je ključna za odklepanje celotnega potenciala teh partnerstev, še posebej v tej fazi prehoda in okrevanja. To obsežno poročilo je pripravljalni korak za razvoj modela sodelovanja med univerzami in MSP v okviru projekta JUST, ki ponuja praktične vpoglede in okvire za usmerjanje prihodnjih partnerstev. S krepitvijo teh sodelovanj si projekt JUST prizadeva uskladiti izobraževalne programe s potrebami trga dela, povečati zaposljivost študentov in spodbuditi inovacije v MSP. Za več informacij obiščite www.just-training.eu ali kontaktirajte projektno ekipo na just.training.eu@gmail.com.

Več podrobnosti

Image

Premostitev vrzeli med izobraževanjem in zaposlitvijo: Projekt JUST je dosegel mejnik pri razvoju učnega načrta za usposabljanje

JUST, akronim za projekt, ki ga sofinancira EU, "Skupno usposabljanje univerz ter malih in srednje velikih podjetij (MSP)", izhaja iz spoznanja, da je sodelovanje med univerzami in podjetji, zlasti MSP, neustrezno, tako z vidika izobraževalnih kot zaposlitvenih možnosti za študente. Tu nastopa projekt JUST, katerega cilj je premostiti vrzel med svetom izobraževanja in svetom dela s povezovanjem univerz in MSP pri razvoju skladnih, ustreznih in sodobnih študijskih programov z uporabo mikroznanil. Ciljne skupine so: Univerze Akademsko osebje študenti (starejši od 18 let, z enakim razmerjem med spoloma), ki se približujejo prehodu iz izobraževanja v svet dela MSP iz različnih sektorjev Rezultati projekta 3 (PR3): Večjezični učni načrt z odprtim dostopom V trenutni fazi projekta so partnerji razvili inovativen učni načrt usposabljanja, ki je trenutno na voljo v več jezikih (EN, ES, IT, SI, SK) in je na voljo v obliki odprtega dostopa na projektni platformi OER popolnoma brezplačno. Ta učni načrt obsega različne tečaje, ki so zasnovani tako, da učence opremijo z bistvenimi in inovativnimi delovnimi spretnostmi. Tukaj je kratek pregled tečajev z naslovi in kratkimi opisi: Značilnosti pametnega dela, orodja in dobre prakse: Opredelitev pametnega dela in razlikovanje od drugih vrst dela ter seznanitev z načeli in dobrimi praksami SW. Udeleženec bo sposoben upravljati s postavitvijo SW mesta in izbrati ustrezna SW orodja in tehnologijo. Seznanil se bo s pomenom in posebnostmi SW v povezavi z dobrim počutjem in uravnoteženim delom. varno interakcijo v digitalnem okolju: Razložiti pomen ohranjanja dobrih praks kibernetske varnosti, poudariti pomen varovanja osebnih podatkov ter zagotoviti splošno predstavo o najpriročnejših in najučinkovitejših orodjih za kibernetsko varnost Ključne kompetence za delovno mesto v 21. stoletju: Predstavitev mehkih veščin, ki so pomembne za delovno mesto v 21. stoletju, razlaga, kako jih potencialno izboljšati in prenesti v delo in življenje Upravljanje časa, nalog in timskega dela: Poudariti pomen osebne organizacije, razložiti, kaj je matrika nujnega in pomembnega ter kako jo uporabiti, in naučiti, kako se izogniti odlašanju Biti pameten, učinkovit in uspešen pri upravljanju svoje delovne obremenitve: Udeležencem pomagati pri boljšem načrtovanju in strategiji delovne obremenitve z določanjem prednostnih nalog in obveznosti, jih naučiti, kako delovati pod pritiskom in kako ostati čim bolj produktivni Spretnosti sodelovanja in komuniciranja: Učencem razložiti, kako graditi odnose s sodelavci, jih naučiti ustvarjati dobro komunikacijsko dinamiko z drugimi ter izboljšati njihovo sposobnost razumevanja ljudi in situacij v okviru organizacij. Poslovna etiketa: Predstavitev koncepta poslovne etikete in njene vloge pri oblikovanju enotne podobe podjetja, spodbujanju medsebojnega spoštovanja članov ekipe in izboljšanju komunikacije na delovnem mestu. V modulu bo pojasnjeno, zakaj jo morajo vsi razumeti in ceniti, da lahko organizacija posluje v vseh okoliščinah Nekonvencionalni vodnik po pisarniškem življenju: Predstavitev koncepta organizacijske hierarhije in njenih najbolj tipičnih okvirov (vključno z njihovimi prednostmi in slabostmi), razlaga piramidnega načela komuniciranja, ki omogoča bolj vplivno in učinkovito poslovno komunikacijo, ter pojasnjuje, kako bolje strukturirati vsebino sporočila pri izmenjavi znanja in informacij Vsak od 8 tečajev usposabljanja je sestavljen iz 1 modula .pptx in 1 gradiva .docx, obogatenega z glosarjem in zaključnim testom za samoocenjevanje. Za dostop do vsebine tečajev obiščite neposredno povezavo: www.just-training.eu/training. Trenutno te tečaje testira in potrjuje 300 univerzitetnih študentov, ki zagotavljajo neprecenljive povratne informacije o vsebini in strukturi, s čimer zagotavljajo, da ustrezajo potrebam akademske sfere in trga dela. Mednarodno projektno srečanje (TPM) v Malagi Nedavni TPM v Malagi (Španija) je imel pomembno vlogo pri ocenjevanju in napredovanju projekta JUST. Srečanje je bilo osredotočeno na naslednje glavne točke: pridobivanje dragocenih spoznanj in izkušenj iz PR2 in PR3 ocenjevanje uspešnega izvajanja postopka T&V, ki je prinesel prve rezultate. Doslej prejete povratne informacije poudarjajo: navdušen odziv učencev Pomemben pozitiven vpliv na njihovo poklicno pripravo ter konkurenčnost na trgu dela in v svetu dela potrditev uporabnosti obravnavanih področij usposabljanja in kakovosti gradiva Naslednji koraki Pogled naprej Z napredovanjem projekta se zdaj pozornost usmerja na projektni rezultat 4 (PR4), kjer bodo prizadevanja usmerjena v pripravo smernic za uporabo rezultatov projekta (Implementation Suite) in priporočil za izvajanje politike za spodbujanje podobnih pobud in sodelovanja med univerzami in MSP (Green Paper). Projekt Erasmus+, ki ga sofinancira EU JUST je projekt EU, ki ga sofinancira program Erasmus+. Partnerstvo sestavlja 9 partnerjev iz 5 različnih držav (BE, ES, IT, SI, SK), pri čemer so zastopani tako univerzitetni (4 partnerji) kot poslovni sektor (2). Poleg tega aktivno sodelujeta 2 poslovni agenciji in 1 organizacija iz terciarnega sektorja. Za dodatne informacije o projektu JUST se obrnite na: just.training.eu@gmail.com. Spletna stran projekta: www.just-training.eu Kanal YouTube: www.youtube.com/JUSTchannel

Več podrobnosti

Image

Lansirana je skupna platforma JUST projekta - Skupno usposabljanje univerz in malih ter srednje velikih podjetij

Platforma JUST, ki ponuja informacije o ciljih, dejavnostih in rezultatih projekta, je sedaj dostopna na spletu (https://just-training.eu/). Vsebovala bo tudi vse rezultate in izdelke projekta.  Projekt JUST (Skupno usposabljanje univerz in MSP) si prizadeva premostiti vrzel med svetom izobraževanja in svetom dela, tako da povezuje univerze (VŠU) in mala ter srednje velika podjetija (MSP) za razvoj usklajenih, relevantnih in ažurnih učnih načrtov. Uporabniku prijazno platformo je razvil španski partner konzorcija, IWS (Internet Web Solutions), ki bo ves čas projekta posodabljal celotno partnerstvo. Platforma je na voljo v petih jezikih (angleščina, španščina, slovaščina, italijanščina in slovenščina) in vključuje naslednje dele, prilagojene različnim napravam in brskalnikom: DOMOV: ta razdelek uporabnike vpelje v platformo JUST, tako da izpostavi:  Vizijo projekta Sklop implementacije  Model JUST  Izobraževalni moduli PROJEKT: služi kot manifest projekta in vključuje informacije o ozadju, izjavi o poslanstvu ter kako bo JUST razvijal inovativna operativna orodja, da bodo VŠU opremljene za vzpostavljanje sodelovanja z MSP. PARTNERJI: opisuje partnerje, ki sodelujejo v projektu. SKLOP IMPLEMENTACIJE: Ta razdelek bo vseboval dva pomembna dokumenta za projekt: IMPLEMENTACIJSKI SKLOP je operativni vodnik za druge akterje iz ekosistema izobraževanja in usposabljanja, ki se ukvarjajo s področjem visokega šolstva, zaposljivosti in kadrovskih zadev. ZELENA KNJIGA O SODELOVANJU VŠU/MSP: zbirka naukov z namenom konsolidiranja obsežnega znanja, povezanega z dinamiko sodelovanja med MSP in VŠU, da se okrepi zaposljivost študentov. USPOSABLJANJE: vključuje usposabljanje prilagojeno najbolj zahtevanim veščinam, ki jih delodajalci pričakujejo od diplomantov, razdeljeno je v 4 skupine veščin (v prostem, večjezičnem načinu): Poslovna etika Digitalne veščine Mehke veščine Orodja za pametno delo MODEL: Model JUST (z orodji in predlogami dokumentov) bo omogočal VŠU, da se bolj strukturirano in ciljno vključijo v sodelovanje z MSP. SODELAVCI: vključiti čim več povezanih partnerjev in razširiti sporočilo o JUST med uporabniki, ciljnimi skupinami, širšo javnostjo in končnimi prejemniki. NOVICE: da boste vedno na tekočem z najnovejšimi razvoji projekta JUST. IWS je tehnološki partner, odgovoren za ustvarjanje platforme, njeno vzdrževanje, prilagajanje in delovanje, ki bo prav tako prispeval k izvedbi vseh korakov in faz projekta. JUST upravlja devet partnerjev iz petih držav: Italija, Španija, Belgija, Slovaška in Slovenija, in je sofinanciran s strani programa Erasmus+ Evropske komisije.

Več podrobnosti

Image

Medfunkcionalni in večdimenzionalni model za sodelovanje in dinamiko sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in malimi srednjimi podjetji

Po nedavni oceni iz uradnih virov EU (Evropska komisija, Stanje sodelovanja med univerzami in podjetji v EU, 2018) je dinamika sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in predstavniki zasebnega sektorja (predvsem malih in srednjih podjetij) še vedno prešibka in preveč razdrobljena, da bi lahko ustvarila optimalne socialno-ekonomske rezultate. Ta scenarij negativno vpliva na ustreznost študijskih programov glede na trg dela in enake možnosti pri zaposlovanju svežih diplomantov. Zdi se, da se vzroki za to neskladje razlikujejo od vira in narave literature: za akademike je birokracija in pomanjkanje časa glavna ovira, medtem ko podjetja kot ovire prepoznavajo kulturne razlike, različne sloge upravljanja in različno stopnjo motivacije. Za premagovanje takšnih ovir Evropska komisija prispeva k sofinanciranju projekta JUST, kot nadnacionalne pobude, ki se izvaja s podporo programa Erasmus Plus: v projekt je vključenih 9 organizacij, ki prihajajo iz 5 različnih držav ter predstavniki številnih interesnih skupin. V naslednjih dveh letih bodo partnerji sodelovali pri razvoju inovativnih orodij z namenom trajnostnega in plodnega sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in malimi in srednje velikimi podjetji ter za nadaljnji razvoj in izvedbo učnih načrtov, ki so pomembni za trg dela; opredelitev skupnih točk učenja na podlagi dela (Work Based Learning); povečano sodelovanje pri poklicnem svetovanju in umestitvi na trg dela. Razvoj teh orodij se začne s prepoznavanjem, ocenjevanjem in vrednotenjem kritičnih dejavnikov uspeha / dobrih praks / študij primerov, ki lahko podpirajo prehod iz teorije v prakso trajnostnih in dolgoročno usmerjenih modelov sodelovanja. Eden izmed glavnih rezultatov projekta JUST je analiza potreb, ki  predvideva razvoj treh zgoraj omenjenih rezultatov. Pod vodstvom Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in sodelovanjem Instituta de Haute Formation aux Politiques Communautaires so partnerji ob upoštevanju nacionalnega konteksta izvedli poglobljeno in celovito analizo, katere namen je bil osvetliti, kakšna bi lahko bila teoretična izhodišča takšnega modela sodelovanja. Visokošolske ustanove so imele nalogo: Identificirati in razkriti (če je mogoče) sisteme in mehanizme za sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in MSP, ki že obstajajo na njihovi ustanovi; Zbrati obstoječe memorandume, protokole, smernice, informacije na spletnih straneh in druge dokumente o sodelovanju med visokošolskimi ustanovami in MSP; Pripraviti prototip vloge in odgovornosti promotorja na visoki ravni takšne dinamike; Zbrati dobre prakse in študentsko dimenzijo. ...in na drugi strani so imeli partnerji, ki predstavljajo sfero MSP, nalogo da opravijo: Pregled obstoječih modelov in dokumentov o sodelovanju MSP in VŠU Identificirajo načine, na katere bi MSP (lahko) začeli sodelovanje z VŠU Pregledati dobre prakse iz industrijskih poročil in drugih oblik poslovnih objav To transnacionalno in meddimenzionalno analizo dopolnjuje 5 dodatnih virov: Niz izbirnih meril za lažje upravljanje in sodelovanje z deležniki Protokol sodelovanja, ki natančneje določi obseg sodelovanja Kodeks ravnanja o tem, kako skozi čas izvajati in razvijati plodna sodelovanja Predlog memoranduma o soglasju (MoU) Dobre prakse in priporočene metode dela Vsi viri in rezultati, ki so jih pripravili in zbrali partnerji, bodo na voljo brezplačno in v obliki odprtega dostopa prek uradne platforme virov odprtega izobraževanja projekta v razdelku Model. Če želite izvedeti več o projektu, pa pojdite na: www.just-training.eu 

Več podrobnosti

KONZORCIJ

Partnerji