EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Joint University and Small and medium sized enterprises Training

Image

Spoločný tréning univerzít a malých a stredných podnikov. Platforma JUST je spustená.

Platforma projektu JUST, ktorá ponúka informácie o cieľoch, aktivitách a výsledkoch projektu, je už online: https://just-training.eu/! Na platforme postupne nájdete všetky výstupy a výsledky projektu. Cieľom projektu JUST (Joint University/SME Training) je preklenúť priepasť medzi svetom vzdelávania a svetom práce tým, že spojí univerzity (VŠ) a malé a stredné podniky (MSP) s cieľom vytvoriť koherentné, relevantné a aktuálne učebné osnovy. Túto užívateľsky prívetivú platformu vyvinul španielsky partner konzorcia, spoločnosť IWS (Internet Web Solutions), a počas realizácie projektu ju bude partnerstvo ako celok neustále aktualizovať. Platforma je k dispozícii v piatich jazykoch (angličtina, španielčina, slovenčina, taliančina a slovinčina) a pozostáva z nasledujúcich častí optimalizovaných pre rôzne zariadenia a prehliadače:     DOMOV: táto časť predstavuje používateľom: Víziu projektu Implementačný balík Model JUST Moduly, ktoré projekt prinesie   PROJEKT: záložka slúžiaca ako projektový manifest, ktorý obsahuje informácie o pozadí, poslaní a spôsobe, akým JUST vytvorí inovatívne operačné nástroje, ktoré umožnia VŠ sprostredkovať spoluprácu s MSP   PARTNERI: miesto, vďaka ktorému spoznáte partnerov zapojených do projektu   IMPLEMENTAČNÝ BALÍK: v tejto časti sa budú nachádzať dva dôležité dokumenty pre projekt: IMPLEMENTAČNÝ BALÍK: operačné usmernenie pre ostatných prevádzkovateľov ekosystému vzdelávania a odbornej prípravy, ktorí sa zaoberajú vysokoškolským vzdelávaním, uplatniteľnosťou sa na pracovnom trhu a ľudskými zdrojmi ZELENÁ KNIHA O SPOLUPRÁCI VŠ a MSP: archív získaných skúseností s cieľom konsolidovať bohaté poznatky týkajúce sa dynamiky spolupráce medzi MSP a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s cieľom posilniť uplatnenie sa študentov na pracovnom trhu   TRÉNING: dôležitá sekcia, v ktorej nájdete vzdelávacie materiály prispôsobené najžiadanejším zručnostiam, ktoré zamestnávatelia vyžadujú od absolventov. Tento materiál bude rozdelený na štyri skupiny zručností (v bezplatnom, viacjazyčnom režime): Etika v podnikaní Digitálne zručnosti Mäkké zručnosti (Soft Skills) Inteligentné pracovné nástroje (Smart Working tools)   MODEL: tu nájdete Model JUST (s nástrojmi a vzorovými dokumentmi), ktorý umožní vysokoškolským inštitúciám zapojiť MSP štruktúrovanejším a účelnejším spôsobom   ASOCIOVANÍ PARTNERI: priestor vytvorený na prezentáciu asociovaných partnerov projektu, ktorých sa snažíme zapojiť čo najviac s cieľom získať spätnú väzbu a šíriť informácie o projekte JUST medzi používateľmi, cieľovými skupinami, širokou verejnosťou a konečnými príjemcami NOVINKY: miesto kde môžete sledovať všetky novinky a aktuálne dianie v rámci projektu JUST IWS bude technologickým partnerom, ktorý bude zodpovedný za vytvorenie platformy, jej údržbu, prispôsobenie a fungovanie a bude sa podieľať aj na realizácii všetkých krokov a fáz projektu. Projekt JUST realizuje 9 partnerov z piatich krajín, t. j. Talianska, Španielska, Belgicka, Slovenska a Slovinska a je spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Erasmus

Čitaj viac

CONSORTIUM

Partneri