EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Skupno usposabljanje univerz ter malih in srednje velikih podjetij

Lansirana je skupna platforma JUST projekta - Skupno usposabljanje univerz in malih ter srednje velikih podjetij

Platforma JUST, ki ponuja informacije o ciljih, dejavnostih in rezultatih projekta, je sedaj dostopna na spletu (https://just-training.eu/). Vsebovala bo tudi vse rezultate in izdelke projekta. 

Projekt JUST (Skupno usposabljanje univerz in MSP) si prizadeva premostiti vrzel med svetom izobraževanja in svetom dela, tako da povezuje univerze (VŠU) in mala ter srednje velika podjetija (MSP) za razvoj usklajenih, relevantnih in ažurnih učnih načrtov.

Uporabniku prijazno platformo je razvil španski partner konzorcija, IWS (Internet Web Solutions), ki bo ves čas projekta posodabljal celotno partnerstvo. Platforma je na voljo v petih jezikih (angleščina, španščina, slovaščina, italijanščina in slovenščina) in vključuje naslednje dele, prilagojene različnim napravam in brskalnikom:

DOMOV: ta razdelek uporabnike vpelje v platformo JUST, tako da izpostavi: 

  • Vizijo projekta
  • Sklop implementacije 
  • Model JUST 
  • Izobraževalni moduli

PROJEKT: služi kot manifest projekta in vključuje informacije o ozadju, izjavi o poslanstvu ter kako bo JUST razvijal inovativna operativna orodja, da bodo VŠU opremljene za vzpostavljanje sodelovanja z MSP.

PARTNERJI: opisuje partnerje, ki sodelujejo v projektu.

SKLOP IMPLEMENTACIJE: Ta razdelek bo vseboval dva pomembna dokumenta za projekt:

  • IMPLEMENTACIJSKI SKLOP je operativni vodnik za druge akterje iz ekosistema izobraževanja in usposabljanja, ki se ukvarjajo s področjem visokega šolstva, zaposljivosti in kadrovskih zadev.
  • ZELENA KNJIGA O SODELOVANJU VŠU/MSP: zbirka naukov z namenom konsolidiranja obsežnega znanja, povezanega z dinamiko sodelovanja med MSP in VŠU, da se okrepi zaposljivost študentov.

USPOSABLJANJE: vključuje usposabljanje prilagojeno najbolj zahtevanim veščinam, ki jih delodajalci pričakujejo od diplomantov, razdeljeno je v 4 skupine veščin (v prostem, večjezičnem načinu):

  • Poslovna etika
  • Digitalne veščine
  • Mehke veščine
  • Orodja za pametno delo

MODEL: Model JUST (z orodji in predlogami dokumentov) bo omogočal VŠU, da se bolj strukturirano in ciljno vključijo v sodelovanje z MSP.

SODELAVCI: vključiti čim več povezanih partnerjev in razširiti sporočilo o JUST med uporabniki, ciljnimi skupinami, širšo javnostjo in končnimi prejemniki.

NOVICE: da boste vedno na tekočem z najnovejšimi razvoji projekta JUST.

IWS je tehnološki partner, odgovoren za ustvarjanje platforme, njeno vzdrževanje, prilagajanje in delovanje, ki bo prav tako prispeval k izvedbi vseh korakov in faz projekta.

JUST upravlja devet partnerjev iz petih držav: Italija, Španija, Belgija, Slovaška in Slovenija, in je sofinanciran s strani programa Erasmus+ Evropske komisije.

KONZORCIJ

Partnerji