EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Joint University and Small and medium sized enterprises Training

Glossary

časovni okvirji v vašem koledarju, ki jim želite dati prednost za določene dejavnosti in nič drugega.
programska oprema, zasnovana za odkrivanje, karanteno in odpravljanje kakršnih koli kibernetskih groženj, ne samo virusov.
DS-i (delovni sklopi) vključujejo nabor aktivnosti (tj. nalog), ki vas vodijo do doseganja glavnih izidov in rezultatov: objava in dostava pomembnega poročila, oddaja analize oziroma karkoli se lahko konkretno pričakuje od vas.
To se nanaša na vse materialne pogoje in socialne odnose, ki sestavljajo organizacijo in njene člane.
digitalni prostor, kjer lahko organizirate, sodelujete, komunicirate in opravite delo.
z dobrimi manirami pokažite, da je poslovni bonton pravilen.
ohranjanje dobrega ravnotežja med delom in zasebnim življenjem.
stanje udobja, zdravja ali sreče.
sposobnost vrednotenja dogodkov in prilagajanja na vloge in naloge oziroma ponujenemu delu. Atribut fleksibilnosti je boljša in bolj odprta komunikacija.
delo za vnaprej določen čas na fiksni lokaciji.
Kodeks oblačenja je niz pravil, pogosto zapisanih, glede tega, katere skupine oblačil morajo ljudje nositi. Kodeksi oblačenja izhajajo iz družbenih zaznav in norm ter se razlikujejo glede na namen, okoliščine in priložnosti. V različnih družbah in kulturah je verjetno imajo različna pravila oblačenja. Kodi oblačenja so simbolni znaki različnih družbenih idej, vključno z družbenim razredom, kulturno identiteto, odnos do udobja, tradicijo ter politično ali versko pripadnost. Kod oblačenja posameznikom omogoča tudi, da vedenje drugih preberejo kot dobro ali slabo glede na to, kako se se izražajo z izbiro oblačil
Kritično mišljenje je način razmišljanja, pri katerem se sprašujete, analizirate, interpretirate, ocenjujete in sodite o tem, kar berete, slišite, govorite ali pišete.
Vsiljivci: motnje ali odvračanje pozornosti, zaradi katerih porabimo čas za stvari, ki niso prednostne, in zaradi katerih se pogosto počutimo razočarane in nemotivirane.
orodje za upravljanje časa, ki se uporablja za določanje prednostnih nalog. Temelji na ideji, da obstajajo štiri različne vrste nalog, ki temeljijo na dimenzijah nujnosti in pomembnosti.
dobre poslovne/internetne manire.
Je tip komunikacije, ki poteka preko neverbalnih znakov, kot so pogledi, obrazna mimika, geste. Je interaktiven proces posredovanja informacij in sporočil, ki presega pomenski jezik.
Odlašanje s pomembnimi nalogami in poraba časa za druge naloge, ki niso vredne opravljanja.
del stalnega učenja, ki se nanaša na zamenjavo znanih in varnih vzorcev razmišljanja in vedenja z novimi in neznanimi.
Hierarhična struktura organizacij omogoča vpogled v to, kako: • kako poteka pretok informacij v organizaciji (tj. proces odločanja) • Območje odgovornosti/vloge vsake vključene osebe
Osebni prostor je dinamična komponenta razdalje in orientacije medosebnih odnosov. Ne nanaša se le na fizični vidik, temveč tudi na vdiranje drugih dražljajev, kot so hrup, deljenje čustev med ljudmi, prevelika količina informacij ali stalne prekinitve v naših trenutkih samote ali intimnosti.
Osebna organiziranost: ukrep, ki ga oseba sprejme za produktivno in psihološko uravnoteženo strukturiranje svojih dejanj.
storitev spletnega gostovanja, ki uporabnikom omogoča nalaganje, spreminjanje, shranjevanje in skupno rabo svojih datotek stran od lokalnih napadov ali poškodb.
vedenje, ki ga je treba upoštevati v poslovnem svetu in korporativni kulturi
sposobnost učinkovitega prilagajanja na različne scenarije in izzive znotraj delovnega mesta.
komunikacija, ki je osredotočena na ključne korake, izvedene med procesom.
Iz grščine "pragma", kar pomeni "stvar", "opravljeno". V tem kontekstu označuje komunikacijo, razumljeno v njenem praktičnem vidiku, to je vpliv komunikacije - v tem primeru medosebne komunikacije - na človeško vedenje.
specifično (S), merljivo (M), dosegljivo (A), relevantno (R) in časovno (T).
Sistem prepričaj posameznika ali družbe je niz prepričanj, ki jih imamo o tem kaj je prav in kaj narobe ter kaj je res in kaj napačno.
Etimološko združevanje "cum-laborare" (iz antične latinščine) nakazuje, da gre za "postavljanje ob bok" in "povezovanje" dveh ali več različnih in ločenih predmetov, katerih različna identiteta mora biti ohranjena in cenjena. Različni subjekti (npr. posamezniki, skupine, organizacije) bi morali doseči kakovostno komunikacijo, da bi premagali medsebojne predsodke in sprožili občutke zaupanja. Sodelovanje pomeni operativno razsežnost, ki proizvaja resničnost.
tudi vseživljenjsko učenje se nanaša na koncept stalnega, prostovoljnega, samoiniciativnega zasledovanja profesionalnega ali osebnega razvoja.
To je tehnika upravljanja s časom, ki vključuje osredotočanje na eno samo nalogo za vnaprej določen čas in izogibanje vsem drugim opravilom v tem času.
način dostopa, ki zahteva predložitev dveh ali več dokazov za dodatno varnost.
Komunikacija, ki je osredotočena na ključna dejstva določenega dogodka/procesa.
filtri, ki prikrijejo vašo spletno identiteto in šifrirajo vaše podatke. To stori tako, da se poveže z zasebnim strežnikom, ki kodira vaše podatke, blokira zunanji dostop do njih in jih naredi neberljive, če jih ukradejo.
digitalna kopija datoteke, shranjena ločeno in uporabljena v primeru izgube ali poškodbe izvirnika.
točno, natančno, jedrnato in izčrpno poročanje o sprejetih odločitvah in točkah razprave, dogovorjenih na sestanku.
KONZORCIJ

Partnerji