EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Skupno usposabljanje univerz ter malih in srednje velikih podjetij

Projekt

Sodelovanje med visokošolskimi ustanovami ter mikro, malimi in srednje velikimi podjetji vedno velja za ključno za uresničitev "trikotnika znanja", krepitev inovacij, premostitev neskladja med ponudbo in povpraševanjem po spretnostih ter skrajšanje prehoda med izobraževanjem in trgom dela.
Sodelovanje med univerzami in industrijo se pogosto analizira z vidika velikih univerz in velikih korporacij. Redko pa analiza ali model sodelovanja med univerzami in industrijo vključuje "mikro" raven, torej manjše univerze in manjša podjetja.
Cilj projekta JUST (Joint University/SME Training) je premostiti vrzel med izobraževanjem in trgom dela s povezovanjem univerz in visokošolskih zavodov ter mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) pri razvoju skladnih, ustreznih in sodobnih učnih načrtov z uporabo mikrokreditov.
Da bi odpravili pomanjkanje funkcionalnih mehanizmov, ki bi olajšali interakcijo med visokošolskimi zavodi in MSP za skupno poučevanje (razvoj in izvajanje usposabljanja), delovno aktivnost na delovnem mestu in zaposlovanje, bo projekt JUST razvijal izvedbena orodja, ki bodo visokošolskim zavodom omogočila posredovanje pri sodelovanju z MSP; ta orodja bodo MSP tudi omogočila razumevanje vrednosti sodelovanja z visokošolskimi zavodi za razvoj spretnosti in kompetenc prihodnje delovne sile.

KONZORCIJ

Partnerji