EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Skupno usposabljanje univerz ter malih in srednje velikih podjetij

Model

Projekt JUST bo okrepil sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in zasebnim sektorjem za izboljšanje tako zaposljivosti študentov kot njihov vstop na trg dela.
Do danes se je sodelovanje med univerzami in podjetji obravnavalo le z vidika velikih visokošolskih zavodov in velikih korporacij. Projekt JUST se osredotoča na majhne visokošolske ustanove in mala podjetja: tam, kjer študira večina udeležencev izobraževanja in kjer dela večina Evropejcev.
Model JUST (z orodji in predlogami dokumentov) bo visokošolskim zavodom omogočil bolj strukturirano in namensko sodelovanje z malimi in srednje velikimi podjetji.Country Reports:


Europe

Italy

Slovakia

Slovenia

Spain


Docs:


Executive summary

Collaboration protocols between HEI and SME

Cooperation model between HEI and SME

Memorandum of understanding

Code of conduct

Cooperation model and working methods
KONZORCIJ

Partnerji