EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Skupno usposabljanje univerz ter malih in srednje velikih podjetij

Model

Projekt JUST bo okrepil sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in zasebnim sektorjem za izboljšanje tako zaposljivosti študentov kot njihov vstop na trg dela.
Do danes se je sodelovanje med univerzami in podjetji obravnavalo le z vidika velikih visokošolskih zavodov in velikih korporacij. Projekt JUST se osredotoča na majhne visokošolske ustanove in mala podjetja: tam, kjer študira večina udeležencev izobraževanja in kjer dela večina Evropejcev.
Model JUST (z orodji in predlogami dokumentov) bo visokošolskim zavodom omogočil bolj strukturirano in namensko sodelovanje z malimi in srednje velikimi podjetji.Državno poročilo:


Evropa

Italija

Slovaška

Slovenija

Španija


Povzetek


Dokumenti:


Kriteriji izbire

Protokoli sodelovanja med VŠU in MSP

Model sodelovanja med VŠU in MSP

Sporazum o sodelovanju

Kodeks ravnanja

CModel sodelovanja in delovne metode
KONZORCIJ

Partnerji