EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Joint University and Small and medium sized enterprises Training

Model

JUST posilní spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a súkromným sektorom s cieľom zlepšiť zamestnateľnosť študentov a ich vstup na trh práce.
Doteraz bola spolupráca medzi univerzitami a podnikmi vnímaná len z pohľadu veľkých vysokých škôl a veľkých korporácií. JUST sa zameriava na malé inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a malé podniky: kde študuje väčšina študentov a kde pracuje väčšina Európanov.
Model JUST (s nástrojmi a šablónovými dokumentmi) umožní VŠ zapájať MSP štruktúrovanejším a účelnejším spôsobom.Správy o spolupráci:


Európa

Taliansko

Slovensko

Slovinsko

Španielsko


Zhrnutie


Dokumenty:


Kritéria pre výber spolupráce

Protokoly o spolupráci medzi IVV a MSP

Model spolupráce medzi IVV a MSP

Memorandum of porozumení

Kódex správania

Model spolupráce a pracovné metódy
CONSORTIUM

Partneri