EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Joint University and Small and medium sized enterprises Training

Model

JUST posilní spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a súkromným sektorom s cieľom zlepšiť zamestnateľnosť študentov a ich vstup na trh práce.
Doteraz bola spolupráca medzi univerzitami a podnikmi vnímaná len z pohľadu veľkých vysokých škôl a veľkých korporácií. JUST sa zameriava na malé inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a malé podniky: kde študuje väčšina študentov a kde pracuje väčšina Európanov.
Model JUST (s nástrojmi a šablónovými dokumentmi) umožní VŠ zapájať MSP štruktúrovanejším a účelnejším spôsobom.Country Reports:


Europe

Italy

Slovakia

Slovenia

Spain


Executive summary


Docs:


Selection criteria

Collaboration protocols between HEI and SME

Cooperation model between HEI and SME

Memorandum of understanding

Code of conduct

Cooperation model and working methods
CONSORTIUM

Partneri