EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Joint University and Small and medium sized enterprises Training

JUST

Služby

Projekt

Spolupráca medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi sa vždy považuje za nástroj na realizáciu „vedomostného trojuholníka“, ktorý podporuje inovácie, premosťuje nesúlad medzi ponukou a dopytom po zručnostiach a skracuje prechod medzi svetom vzdelávania a svetom zamestnania.

Implementačný balík

Just Implementation Suite je koncipovaný ako komplexný súbor usmernení za účelom mainstreamingu a uľahčenia replikovateľnosti JUST-u nad rámec formálneho časového plánu projektu a samotného partnerstva.

Školenie

Just Training pozostáva z komplexných školiacich materiálov prispôsobených tým najžiadanejším zručnostiam, ktoré zamestnávatelia od absolventov vyžadujú.

Model

JUST posilní spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a súkromným sektorom v záujme zamestnateľnosti študentov a ich vstupu na trh práce.

News

PR správy

CONSORTIUM

Partneri