EN | SK | ES | IT | SI

JUST
Joint University and Small and medium sized enterprises Training

Asociovaní partneri

Platforma JUST poslúži ako virtuálna komunita venovaná udržiavaniu funkčnosti projektu.

Zapojenie asociovaných partnerov je nápomocné pri zvyšovaní vplyvu a hodnoty projektu JUST. Asociovaným partnerom bude ako odmena za ich angažovanosť a príspevok ponúknutá viditeľnosť prostredníctvom všetkých projektových aktivít (najmä komunikačných), skorý prístup k výsledkom projektu a uvedenie v platforme OER.CONSORTIUM

Partneri